Gå og sykle

Hver gang du går eller sykler til skolen har du gjort noe bra for klimaet. Da forurenser du minst. Fly og bensinbiler forurenser mye.

Det er for langt å sykle!

Noen ganger blir det for langt å gå eller sykle. Da kan man bruke elektriske transportmidler. Det finnes mange elektriske transportmidler: el-bil, el-sparkesykkel, el-sykkel, hoverboards og mange flere. En el-sykkel er mye mer klimavennlig enn en el-bil. Det er vekten på batteriet som har mest å si for klimaet. Det forurenser mye å produsere batterier, så store batterier forurenser med enn små.