top of page

Gå og sykle

Hver gang du går eller sykler til skolen har du gjort noe bra for klimaet. Da forurenser du minst. Fly og bensinbiler forurenser mye.

Det er for langt å sykle!

Noen ganger blir det for langt å gå eller sykle. Da kan man bruke elektriske transportmidler. Det finnes mange elektriske transportmidler: el-bil, el-sparkesykkel, el-sykkel, hoverboards og mange flere. En el-sykkel er mye mer klimavennlig enn en el-bil. Det er vekten på batteriet som har mest å si for klimaet. Det forurenser mye å produsere batterier, så store batterier forurenser med enn små.

Comments


bottom of page