top of page

Grønne handlinger

Man kan gjøre mange grønne handlinger for naturen, noen er veldig enkle, andre krever litt mer jobb. Her er noen tips tips til klimatiltak man kan gjøre. Det er selvfølgelig mye mer bra man kan gjøre enn dette også!

Klimapokalen

Klimaklubben inviterer elever til å delta i konkurransen om klimapokalen. Det trinnet som har gjort flest grønne handlinger, vinner vandrepokalen. Elevene inspirerer hverandre ved å dele sine handlinger, og konkurransen motiverer til innsats.Elever kan selv gjennomføre klimatiltak på fritiden, og skoleklasser kan gjøre det i fellesskap. Elevene kan legge lapper med hva de har gjort for klimaet i Klimapostkassen. 


Barna på Landås skole kan også registrere det de har gjort for klimaet i lenken under her. Der kan de få nye tips til klimatiltak som de kan gjennomføre og registrere senere. Hva gjør du for klimaet?

Undersøkelse

bottom of page