top of page

Frøbibliotek på Landås

På Landås Bibliotek finnes det nå et Frøbibliotek! Klimaklubben har samlet inn frø til biblioteket fra Matskogen, og stilte med journalist og fotograf på åpningen.

Sofie Sele Hop studerer frøbiblioteket. Foto: Simon Fonneland Moe


Journalist: Sofie Sele Hop

Vi var nede på åpningen av frø-biblioteket på Landåstorget. Frø-biblioteket er en utstilling på Landås bibliotek der du kan låne frø og komme tilbake med frøene som planten/blomsten har laget. Under åpningen av Frø- biblioteket fikk vi høre fra mange med mye kunnskap om frø og bærekraftig mat. Det finnes allerede 3 frøbibliotek i Bergen med det på Landås. Det var mange som hadde hjulpet til for at vi skulle få et frø-bibliotek her på Landås, noen fra Langhaugen skole hadde fått vært med og designe, og mange had


de vært med og samle frø.

Ideen med frø-biblioteket kom fra strategien til Bergen som sier at alle bibliotekene i Bergen skal få et frøbibliotek og ved hjelp av et frøbibliotek kan vi enklere dyrke mer bærekraftig mat.

Det var mange forskjellige typer frø du kunne låne, f.eks nepe, storhassel og villengsblomst. Alle frøene som de ikke har hentet selv fra skogen, er kjøpt fra solhatt.no.


Når vi var på åpningen av frø biblioteket fikk også intervjue Benedikte Bruun. Hun jobber i Matskogen og har bidratt mye til frøbiblioteket.


Foto: Simon Fonneland Moe


Hvorfor ville dere lage frøbibliotek her på Landås?

- Det hadde nok ganske mye med at bibliotekar mente at vi trengte et sånt her på Landås og det er jo ikke så rart. Det er mange på

Landås som er opptatt av å dyrke og da får vi jo enda bedre muligheter hvis vi åpner et frøbibliotek.

Når mener du det er den beste tiden på året å så frø?

- Den beste tiden på året å så frø må nok være tidlig på våren, men det er mange planter du kan så på andre tidspunkt av året.

Hva er ditt favoritt frø?

- Favorittfrøet mitt må nok være storhassel.

Hva tenker du om at dere har fått til og åpne et frø-bibliotek her på Landås?

- Det er jo helt fantastisk at vi har fått dette til, og at enda flere folk kan dyrke bærekraftige ting i hagene sine.

Comentários


bottom of page