top of page

Barn gjør grønne handlinger sammen

Ønsker du å opprette klimaklubb på din skole, eller har andre spørsmål?

Mail klimaklubben@barekraftigeliv.no

Klimaklubben arrangerer en klimakonkurranse hvor alle elever kan registrere grønne handlinger. Når noen dyrker poteter i hagen, arver klær eller sykler til trening gir det poeng. Det trinnet som har gjort flest grønne handlinger i løpet av en periode, vinner vandrepokalen. Barn som deltar i konkurransen blir med i Klimaklubben. Elevene inspirerer hverandre ved å fortelle hva de har gjort, og konkurransen motiverer til innsats. Slik blir det kult og gøy å gjøre grønne handlinger sammen. Barn inspirerer barn. 

Fra klimabekymringer til endringsvilje

De fleste barn er bekymret for klima og naturmangfold*, noe som fører med seg bekymringer for egen framtid. Samtidig har barn stor vilje og kapasitet til endring, i kontrast til voksne tankemønstre som ofte er begrenset av vaner med høyt karbonavtrykk. 

Når barna gjør gøye, grønne handlinger sammen, får de gjerne positive følelser og gode mestringsstrategier i møte med klimaet, som i media er preget av dystre utsikter. Voksne lar seg inspirere av egne barn med grønne ambisjoner. Klimaklubben viser et trivelig og grønnere liv. 

NRK har laget en sak med tips fra en lærer og en psykolog til hvordan man kan hjelpe barna med klimabekymringer.  

*kilder: Young People's Voices (...)  -  Barnas klima- og miljørapport

“Jeg har lært at det ikke er for sent å gjøre noe nå” 

Alma, 11 år

Skolen kobles på lokale bærekraftsprosjekter

Elevene i Klimaklubben skal ikke bare lære om bærekraft, men lære gjennom bærekraft. Ved å delta i, og bidra til, bærekraftsprosjekter i nabolaget får elevene ta en aktiv del i omstillingen til et grønnere samfunn. 

 

Bærekraftige liv og Klimaklubben sentralt skal tilrettelegge for at prosjektene i nærmiljøet blir tilpasset undervisning i Klimaklubben og skolen. Elevene vil også få mulighet til å initiere egne prosjekter med støtte fra det frivillige nettverket.

Skoleressurser fra Klimaklubben

Eksterne ressurser
bottom of page